Już od nowego roku akademickiego nowa specjalność MECHANIKA LOTNICZA

W ramach procesu kształcenia na specjalności mechanika lotnicza,  szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z budową statków powietrznych, zasad ich funkcjonowania oraz  budowy i eksploatacji tłokowych silników lotniczych. Nabyte przez absolwenta umiejętności pozwalają na samodzielne korzystanie z zasobów wiedzy inżynierskiej odpowiadającej aktualnym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego i przemysłów pokrewnych.

Absolwent tego kierunku otrzymuje wiedzę i umiejętności wystarczające do natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej i do rozpoczęcia praktyki zawodowej celem uzyskania certyfikacji obsługowej. Dobre przygotowanie ogólne oraz praktyczne umiejętności inżynierskie pozwalają absolwentowi szybko przystosować się do indywidualnych warunków pracy w różnorodnych i zmieniających się środowiskach,  zarówno w dużych zakładach przemysłowych, stacjach obsługowych statków powietrznych, jak też w małych i średnich przedsiębiorstwach branży lotniczej.  Absolwent posiada umiejętność sprawnego komunikowania się wewnątrz swojego środowiska zawodowego oraz z jego ekonomicznym i społecznym otoczeniem. Potrafi on kierować zespołowym rozwiązywaniem problemów technicznych.