Projekt naukowo-dydaktyczny Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego z firmą SECO/WARWICK S.A.

W styczniu 2022 roku Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z firmą Seco/Warwick S.A. rozpoczął realizację projektu naukowo-dydaktycznego w zakresie obróbki cieplnej metali. W ramach realizowanego projektu studenci kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn biorą udział w intensywnych szkoleniach teoretycznych i praktycznych ćwiczeniach obejmujących: analizy konstrukcji i parametrów eksploatacyjnych urządzeń do obróbki cieplej i cieplno-chemicznej produkowanych przez firmę SECO/WARWICK oraz poznają najnowsze technologie związane z obróbką cieplna metali. 

Zakres projektu został przygotowany przez dyrektora dr inż. Łukasza Piechowicza i technologa mgr inż. Michała Bazela działu R&D firmy SECO/WARWICK S.A. oraz dr hab. inż. Sławomira Kłosa prof. UZ i dr hab. inż. Justynę Patalas-Maliszewską, prof. UZ z Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.