RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYWY 2021 - kierunek "Zarządzanie i inżynieria produkcji"

Uniwersytet Zielonogórski znalazł się na 50. miejscu na 100 uczelni akademickich, które znalazły się w rankingu.

Bardzo dobrze w Rankingu wypadł kierunek "Zarządzanie i inżynieria produkcji" prowadzony na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ten nasz kierunek zajął 11 miejsce na 26 Uczelni.

Ranking Uczelni Akademickich obejmuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych.

Kryteria oceny, to:

Prestiż 12%
Absolwenci na rynku pracy 12%
Innowacyjność 8%
Potencjał naukowy 15%
Efektywność naukowa 28%

Link do Rankingu: RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYWY 2021