Uniwersytet Zielonogórski otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C. 

Zgodnie z decyzją MEiN nr 104/208/2022 z dnia 29.07.2022 Uniwersytet Zielonogórski otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Szczegółowe wyniki