VIII Warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów

w obszarze inżynierii produkcji

(w dyscyplinach inżynierii mechanicznej i nauk o zarządzaniu i jakości)

15-16 września 2022 r., Supraśl


Warsztaty rozpoczynają się 14 września 2022 r. po południu, zaś kończą się 16 września 2022 r. po obiedzie. Miejscem obrad będzie Akademia Supraska. 

Na Warsztaty zapraszają:

Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering


Więcej informacji