Koła naukowe

Akademicki Związek Motorowy Uniwersytet Zielonogórski

Związek skupia w swoich szeregach przede wszystkim studentów Wydziału Mechanicznego chociaż w przeszłości jego członkami byli również studenci innych wydziałów. W latach 2001–2018 aktywnie działało w nim ponad 280 studentów. AZM stwarza pasjonatom motoryzacji warunki do rozwijania swoich zainteresowań.


Koło Naukowe Młodych Dydaktyków  

Główne cele Koła to wdrażanie studentów do pracy badawczej i promowanie nowoczesnej dydaktyki oraz promowanie Instytutu IM. Opiekunem koła jest  dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ.


Koło Naukowe Ergo-Student

Koło Naukowe Ergo-Student jest jednostką zrzeszającą studentów oraz pracowników naukowych Wydziału Mechanicznego. Koło narodziło się z inicjatywy dr Grzegorza Dudarkiego oraz licznej grupy studentów chcących aktywnie zaangażować się w działalność związaną z propagowaniem ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


Koło Naukowe Mechatronik

Studenckiego Koła Naukowego "MECHATRONIK" działającego w Zakładzie Automatyzacji Procesów Produkcyjnych Instytut Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Koło Naukowe Ost-West Management

Nasza działalność skupiona jest na współpracy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z uczelniami partnerski na terenie Niemiec, m.in. FHWS Wuerzburg, czy BTU Cottbus.Prowadzimy międzynarodowe projekty badawcze oraz wspomagamy się nawzajem w osiąganiu założonych celów.


Koło Naukowe Projektowanie Produktów Klasy P

Koło Naukowe 3P działa przy Zakładzie Projektowania i Konstrukcji Maszyn w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym. Członkami Koła mogą być studenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego do stopnia doktora włącznie.