Komisje doktorskie po 10.2019

UCHWAŁA NR 597

SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodach doktorskich w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna wszczętych przed 1.10.2018 r. oraz w okresie od 1.10.2018 r. do 30.04.2019 r.


Skład komisji:

Prof. dr hab. Taras Nahirny – Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Prof. dr hab. inż. Adam Bydałek

Prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

Prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ

Dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ

Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

Dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZUCHWAŁA NR 585

SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania stałej komisji doktorskiej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna wszczynanych

od 1 października 2019 roku


Skład komisji:

Prof. dr hab. Taras Nahirny – Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Prof. dr hab. inż. Adam Bydałek

Prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

Prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ

Dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ

Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

Dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ