Komisje doktorskie przed 09.2019

  • W dyscyplinie inżynieria produkcji

Komisja ds. Wszczynania Przewodów w naukach technicznych w dyscyplinie inżyniera produkcji na kadencję 2016-2020

Dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ – Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

Prof. dr hab. Taras Nahirny


Lista członków komisji doktorskiej Rady Wydziału Mechanicznego w dyscyplinie inżynieria produkcji

Prof. dr hab. Taras Nahirny – Przewodniczący Komisji

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

Prof. dr hab. inż. Josef Basl

Prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

Dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ

Dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ

Dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ

Dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ

Dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ


  • W dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

Komisja ds. Wszczynania Przewodów w naukach technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na kadencję 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein – Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

Dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ


Lista członków komisji doktorskiej Rady Wydziału Mechanicznego w dyscyplinie inżynieria produkcji

Prof. dr hab. inż. Edward Walicki – Przewodniczący Komisji

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Prof. dr hab. inż. Adam Bydałek

Prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

Prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

Prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

Dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ

Dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ

Dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ

Dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ

Dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ