Konferencje

Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu

Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce

3. Warsztat:

„Wpływ właściwości materiału anizotropowego na kompozyty włókniste i elementy drukowane “

26 – 27.05.2021

Agenda DE    Agenda PL