PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD/CAM

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD/CAM

dodatkowa specjalność                doskonalące

WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ
KATEDRA MATERIAŁOZNAWSTWA, TECHNOLOGII I EKSPLOATACJI MASZYN

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: Podgrupa inżynieryjno-techniczna
KOD ISCED KIERUNKU: 07-071

CZAS TRWANIA: 2 semestry

OPŁATA ZA SEMESTR: 2 500 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

REKRUTACJA: Kolejność rejestracji na studia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie na studia – rejestracja online poprzez stronę internetową
  • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych
  • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 85 zł

TERMIN REJESTRACJI NA STUDIA:  30.09.2021 r. (obecnie brak rekrutacji ze względu na pandemię i brak możliwości prowadzenia zajęć)


DOKUMENTY PRZYJMUJE: Biuro Obsługi Studenta 2 (BOS2)

Pani Joanna Kwintkiewicz; tel. 789 441 648; e-mail: j.kwintkiewicz@wm.uz.zgora.pl

REJESTRACJA ONLINE: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

Studia adresowane są dla osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznego wykształcenia z tematyki projektowania przestrzennego elementów maszyn oraz 
z programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie.

Program studiów jest dostosowany do zmieniających się warunków gospodarczych 
i rynku pracy. Oferta przedmiotów zapewnia studentom możliwość dogłębnego poszerzenia wiedzy zakresu konstrukcji, technologii oraz programowania obrabiarek CNC.

W ramach procesu kształcenia szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z nowoczesną techniką projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz z elementami wiedzy związanymi z obsługą i programowaniem maszyn sterowanych numerycznie. Podstawowa wiedza i umiejętności inżynierskie są wzbogacone 
o zagadnienia związane z normalizacją oraz organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę i umiejętności wystarczające do 

natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej w wyuczonej specjalności. Dobre przygotowanie zawodowe oraz umiejętności praktyczne pozwalają absolwentowi szybko przystosować się do indywidualnych warunków pracy w różnorodnych i zmieniających się środowiskach: zarówno w dużych zakładach przemysłowych jak też w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent posiada umiejętność sprawnego komunikowania się wewnątrz swojego środowiska zawodowego oraz potrafi kierować zespołowym rozwiązywaniem problemów technicznych.

W szczególności absolwenci przygotowani są do:

  • opracowywania i wdrażania realizowanych projektów konstrukcyjnych 
i technologicznych, modelowania, symulacji i wizualizacji projektów konstrukcyjnych w oparciu 
o oprogramowanie CAD 3D,
  • wprowadzania i wykorzystywania komputerowych systemów w technicznych pracach projektowych i technologicznych,
  • wdrażania komputerowych technik CAx w zakresie programowania maszyn CNC,
  • optymalizacji procesów skrawania na maszynach CNC, oraz drukarkach 3D,
  • wykorzystania współrzędnościowych maszyn pomiarowych w kontroli jakości produkcji i projektowaniu odwrotnym.

INFORMACJE DODATKOWE:

Studia podyplomowe obejmują 189 godzin zajęć dydaktycznych.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr. inż. Albert Lewandowski