Laboratorium Inżynierii Mechanicznej

Budynek Dydaktyczny WM ( A-11 )

Parter

A-11- 4 Badania wytrzymałości i zmęczenia materiałów

A-11- 20 Metrologia długości i kąta

A-11- 5 Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

I Piętro

A-11- 106 Bezpieczeństwo pracy w systemach zautomatyzowanych

II Piętro

A-11- 201 Systemy produkcyjne: Przemysł 4.0

III Piętro

A-11- 313 Termograwimetria

A-11- 319 Mikroskopia skaningowa i mikroanaliza rentgenowska

IV Piętro

A-11- 407 Profilografometria optyczna

A-11- 410 Teoria maszyn i mechanizmów

A-11- 418 Reologia

Hala Laboratoryjna WM ( A-10 )

Parter

A-10 - 4 Badania tworzyw sztucznych i kompozytów

A-10 - 5 Diagnostyka i eksploatacja maszyn

A-10 - 7 Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi

A-10 - 19 Automatyzacja i robotyzacja systemów produkcyjnych

A-10 - 20 Mechatronika, układy pneumatyczne i hydraulika siłowa

A-10 - 28 Wytrzymałość materiałów

A-10 - 29 Mechanika ciała stałego

A-10 - 34 Hala Inżynierii Mechanicznej

A-10 - 36 Druk 3D i prototypowanie

I Piętro

A-10 - 101 BHP. Czynniki ludzkie (lotnictwo)

A-10 - 102 Metrologia długości i kąta

A-10 - 103 Eksploatacja maszyn: tribologia

A-10 - 103a Metrologia warstwy wierzchniej

A-10 - 104 Eksploatacja maszyn: tribologia Centrum programowania obrabiarek CNC

A-10 - 109b Metalografia

A-10 - 110 Technologie materiałowe

A-10 - 113 Preparatyka zgładów metalograficznych

A-10 - 129 Elektrotechnika, elektronika lotnicza i samochodowa

A-10 - 131 Ergonomia w przemyśle

II Piętro

A-10 - 209 Kształtowanie warunków pracy

A-10 - 212 Elektrotechnika, elektronika lotnicza i samochodowa

A-10 - 215 Działalność badawcza: układy sterowania z siłowym sprzężeniem zwrotnym

A-10 - 221 Projektowanie i konstrukcja maszyn