„Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”

Projekt „Lubuskie OZE”

Stowarzyszenie „ZA BOREM” realizuje projekt „Lubuskie OZE” w ramach zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”.

Zapraszamy młodzież województwa lubuskiego na cykl 46 godzin zajęć warsztatowych w formie hybrydowej (24 stacjonarnie + 22 zdalnie), prezentujących wybrane elementy metodyk zarządzania projektami. Program warsztatów zgodny z PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiorem dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami, zebranych, publikowanych i systematycznie aktualizowanych przez PMI (Project Management Institute). Zaprezentowane również zostaną metodyki zwinne (Agile) – Scrum, jako narzędzia komplementarne do klasycznych metodyk typu kaskadowego (PMBOK, PRINCE2, TENSTEP) oraz rozwiązania hybrydowe. 

Uczestnicy na dydaktycznych przykładach poznają najważniejsze procesy zarządzania projektami tj. definiowanie, zarządzanie zakresem, budżetem i harmonogramem, ryzykiem i problemami krytycznymi, dokumentami, komunikacją, zespołem i interesariuszami. Poznają również narzędzia informatyczne wspierające te procesy. Zajęcia prowadzone będą przez trenerów, certyfikowanych ekspertów w dziedzinie zarządzania projektami oraz pracowników naukowych UZ, na przykładowych projektach związanych z OZE. Wydarzeniem integracyjnym będzie spotkanie w Łagowie Lubuskim w dniach 15-17.10.2021 połączone z ECO-Rajdem pieszym / rowerowym wokół łagowskich jezior. Cykl zajęć zakończymy do końca listopada, ostatnie spotkanie przeznaczymy na resume materiału oraz test, którego pozytywne zaliczenie warunkuje otrzymanie dyplomu. Koordynatorem projektu jest Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się do 30.09.2021 na adres mailowy koordynatora projektu: ebaron@uz.zgora.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.