Aktualne trendy i badania w inżynierii


Monografia ma na celu prezentację wybranych prac dyplomowych i badań naukowych, które prowadzone są przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także w innych jednostkach współpracujących.

Kontakt dla osób chcących opublikować swoje prace w monografii:
dr inż. Paweł Bachman
e-mail: P.Bachman@iim.uz.zgora.pl