Nadane stopnie doktora

Dr inż. Kamil Leksycki, rozprawa pt. „Badanie wybranych wskaźników skrawalności i właściwości użytkowych materiałów stosowanych na wyroby medyczne”

Promotor: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

Recenzenci: dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP; dr hab. ini. Witold Habrat prof. PRz

Data nadania stopnia doktora: 28.04.2021 r.


Dr inż. Małgorzata Skrzeszewska, rozprawa pt. „Model oceny efektywności działu utrzymania ruchu w aspekcie wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0

Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr inż. Iwona Pająk

Recenzenci: dr hab. inż. Aleksander Gwiazda, prof. PŚ; dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL

Data nadania stopnia doktora: 28.04.2021 r.


Dr inż. Kałasznikow Anatol, rozprawa doktorska pt. „System wspomagania decyzji doboru parametrów cięcia plazmowego dla potrzeb redukcji kosztów wytwarzania”.

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. ZU

Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Węglowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Bożena Skołud; dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH

Data nadania stopnia doktora: 16.01.2019 r.

 

Dr inż. Krupa Patryk, rozprawa doktorska pt. „Predykcja czynnika ludzkiego w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych”.

Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h. c.; dr hab. inż. Krzysztofa Nowacki prof. nzw. W. Pol. Śl.

Data nadania stopnia doktora: 06.06.2018 r.

 

Dr Skrzypek Katarzyna, rozprawa doktorska pt. „Model wyboru kooperantów do realizacji projektów innowacyjnych w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej i automotive”.

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Recenzenci: dr hab. inż. Damian Krenczyk, prof. PŚ; dr hab. inż. Anna Burduk, prof. PWr

Data nadania stopnia doktora: 06.06.2018 r.

 

Dr inż. Śliwa Małgorzata, rozprawa doktorska pt. „Modelowanie procesu eksternalizacji wiedzy technicznej dla działu badawczo-rozwojowego”.

Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

Recenzenci: dr hab. inż. Janusz Mleczko, prof. ATH; Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak

Data nadania stopnia doktora: 06.06.2018 r.

 

Dr inż. Wędrychowicz Maciej, rozprawa doktorska pt. „Ocena i analiza wybranego etapu procesu odmiedziowania w aspekcie efektywności procesu produkcji miedzi”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam W. Bydałek

Recenzenci: dr hab. inż. Radosław Wolniak; prof. Pol. Śl, dr hab. inż. Piotr Migas

Data nadania stopnia doktora: 16.05.2018 r.

 

Dr inż. Agnieszka Mackiewicz, rozprawa doktorska pt. „Mechaniczne aspekty wytężenia kolumnowej struktury kręgosłupa z uwzględnieniem nieciągłości spowodowanych implantacją”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński; prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Data nadania stopnia doktora: 19.12.2016 r.

 

Dr inż. Krzyzstof Kujawa, rozprawa doktorska pt. „Badania nad przebiegiem skurczu liniowego siluminów”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

Recenzenci: dr hab inż. Mieczysław Hajkowski; dr hab. inz. Tomasz Lipiński

Data nadania stopnia doktora: 18.03.2015 r.

 

Dr inż. Krzysztof Adamczuk, rozprawa doktorska pt. „Ocena właściwości tribologicznych węzłów tarcia z wybranymi gatunkami brązów w obecności środków smarowych modyfikowanych preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym”.

Promotor: dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ

Recenzenci: dr hab. inż. Witold Piekoszewski; prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

Data nadania stopnia doktora: 19.13.2014 r.

 

Dr inż. Remigiusz Romankiewicz, rozprawa doktorska pt. „Ocena właściwości tribologicznych węzłów tarcia z wybranymi gatunkami brązów w obecności środków smarowych modyfikowanych preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym”.

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Górny; prof. dr hab. inż. Stanisław Pietrowski

Data nadania stopnia doktora: 16.11.2011 r.

 

Dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska, rozprawa doktorska pt. „Badanie właściwości technologicznych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej żeliwnych pierścieni tłokowych silników spalinowych”.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz; Prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

Data nadania stopnia doktora: 09.11.2011 r.

 

Dr inż. Radosław Maruda, rozprawa doktorska pt. „Badania skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach MQCL”.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko; dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 31.03.2010 r.

  

Dr inż. Michał Sąsiadek, rozprawa doktorska pt. „Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn”.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jan Żurek; dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 02.07.2009 r.

 

Dr inż. Mariusz Michalski, rozprawa doktorska pt. „Badanie wpływu warunków modyfikacji na strukturę siluminów nadeutektycznych na przykładzie stopu AlSi21CuNi”.

Promotor: Prof. dr hab. Inż. Ferdynand Romankiewicz

Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Lipiński; dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 11.06.2008 r.

 

Dr inż. Daniel Dębowski, rozprawa doktorska pt. „Stateczność dynamiczna porowatej płyty prostokątnej”.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki

Recenzenci: dr hab. inż. Wacław Szyc, prof. PP; Prof. dr hab. inż. Taras Nahirny

Data nadania stopnia doktora: 11.06.2008 r.

 

Dr inż. Tomasz Belica, rozprawa doktorska pt. „Stateczność dynamiczna porowatej powłoki walcowej”.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki

Recenzenci: dr hab. inż. Tadeusz Wegner, prof. PP; prof. dr hab. inż. Taras Nahirny

Data nadania stopnia doktora: 09.04.2008 r.

 

Dr inż. Grzegorz Maniarski, rozprawa doktorska pt. „Badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej odlewów z żeliwa z grafitem wermikularnym”.

Promotor: Dr hab. inż. Stanisław Janik, profesor Politechniki Poznańskiej

Recenzenci: Prof. dr inż. dr h.c Kazimierz Wieczorowski; Prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

Data nadania stopnia doktora: 16.01.2008 r.

 

Dr inż. Mirosław Żygadło, rozprawa doktorska pt. „Zastosowanie techniki mikroprocesorowej i elektrycznych metod pomiaru wielkości fizycznych do badań podstawowych zjawisk kształtujących proces wypełniania metalem form odlewniczych”.

Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Mikulczyński; Dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 14.11.2007 r.

 

Dr inż. Izabela Gabryelewicz, rozprawa doktorska pt. „Analiza technologii wytwarzania części maszyn ze stopów Fe-C w aspekcie kryteriów ekologicznych”.

Promotor: Dr hab. inż. Stanisław Janik, profesor Politechniki Poznańskiej

Recenzenci: Prof dr hab. inż. Tadeusz Burakowski; Dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2007 r.

 

Dr inż. Agnieszka Kierzkowska, rozprawa doktorska pt. „Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowanego stopu tytanu Ti6Al4V”.

Promotor: Dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jan Marcinika; Dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 20.09.2007 r.

 

Dr inż. Andrzej Stankowiak, rozprawa doktorska pt. „Wpływ obróbki kriogenicznej na właściwości mechaniczne i strukturę stopu aluminium z miedzią o rozpuszczalności poniżej granicznej”.

Promotor: Dr hab. inż. Adam W. Bydałek, prof. UZ

Recenzenci: Dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz, prof. ndzw. AGH Kraków; Dr hab. inż. Henryk Paul, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 28.06.2007 r.

 

Dr inż. Manuela Grzybowska, rozprawa doktorska pt. „Optymalizacja wybranych etapów procesu topienia żeliwa z udziałem blach ocynkowanych”.

Promotor: Dr hab. inż. Adam W. Bydałek, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Edward Guzik; Prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

Data nadania stopnia doktora: 28.06.2007 r.

 

Dr inż. Jarosław Falicki, rozprawa doktorska pt. „Wpływ lepkoplastycznych mediów smarnych na rozkład ciśnień w łożyskach ślizgowych wzdłużnych”.

Promotor: Dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ

Recenzenci: Dr hab. inż. Michał Krzysztof Styp-Rekowski; Dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 20.06.2007 r.

 

Dr Czesław Częstochowski, rozprawa doktorska pt. „Analiza termomechaniczna w procesach uplastycznienia naturalnych kompozytów”.

Promotor: Dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Janusz Mielniczak; Prof. dr hab. Taras Nahirny

Data nadania stopnia doktora: 20.06.2007 r.

 

Dr Sławomir Miedziarek, rozprawa doktorska pt. „Optymalizacja ergonomiczna systemów komputerowych w projektowaniu i eksploatacji maszyn”.

Promotor: Dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk; Dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 28.03.2007 r.

 

Dr inż. Krzysztof Białas - Heltowski, rozprawa doktorska pt. „Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego”.

Promotor: Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Wojciech Tarkowski; Dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 29.09.2006 r.

 

Dr inż. Piotr Ratajczak, rozprawa doktorska pt. „Analiza przepływu uogólnionych płynów drugiego rzędu w kanałach osiowo-symetrycznych”.

Promotor: Dr hab. inż. Edward Walicki, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz; Prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski

Data nadania stopnia doktora: 05.07.2006 r.

 

Dr Grzegorz Dudarski, rozprawa doktorska pt. „Kształtowanie pola akustycznego hałasów infradźwiękowych małych pomieszczeń w eksploatacji pojazdów”.

Promotor: Dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Witold Rybarczyk; Dr hab. inż. Józef Maćkiewicz, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 05.07.2006 r.

 

Dr inż. Małgorzata Ratajczak, rozprawa doktorska pt. „Analiza przepływu płynów pseudoplastycznych w szczelinach między wirującymi powierzchniami obrotowymi”.

Promotor: Dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz; Prof. dr hab. inż. Jan Senatorski

Data nadania stopnia doktora: 14.12.2005 r.

 

Dr inż. Tomasz Klekiel, rozprawa doktorska pt. „Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych i algorytmów ewolucyjnych do rozwiązywania wybranych nieliniowych problemów brzegowych mechaniki”.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Jan Kołodziej

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Andrzej P. Zielińska; Dr hab. inż. Anna WALICKA, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 09.11.2005 r.

 

Dr inż. Albert Lewandowski, rozprawa doktorska pt. „Wpływ stanu technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi na własności tribologiczne żeliw po nagniataniu”.

Promotor: Dr hab. inż. Stanisław LABER, prof. UZ

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki; Prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

Data nadania stopnia doktora: 30.09.2005 r.

 

Dr inż. Wojciech Babirecki, rozprawa doktorska pt. „Racjonalizacja algorytmów obliczeniowych elementów i zespołów maszyn, z wykorzystaniem macierzy zależności”.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski; Dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 30.09.2005 r.

 

Dr inż. Paweł Jurczak, rozprawa doktorska pt. „Wpływ rodzaju medium smarnego na parametry mechaniczne wzdłużnego łożyska ślizgowego z porowatymi wkładkami”.

Promotor: Dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ

Recenzenci: Prof. Dr hab. inż. Jan Senatorski; Prof. Zw. dr hab. Inż. Zdzisław Kabza

Data nadania stopnia doktora: 12.01.2005 r.

 

Dr inż. Dariusz Michalski, rozprawa doktorska pt. „Matematyczne modelowanie przepływu polimerów w głowicach i kanałach form wtryskowych”.

Promotor: Dr hab. inz. Edward Walicki, prof. UZ 

Recenzenci: Prof. dr hab. inz. Zdzisław Kabza; Dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 17.06.2004 r.

 

Dr inż. Mariusz Jenek, rozprawa doktorska pt. „Badania wpływu preparatów eksploatacyjnych na właściwości tribologiczne wybranych gatunków żeliw”.

Promotor: Dr hab. inz. Stanisław Laber, prof. UZ

Recenzenci: dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki; Dr hab. inz. Adam Bydałek, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 17.06.2004 r.

 

Dr inż. Roman Kielec, rozprawa doktorska pt. „Metoda planowania procesów projektowo-konstrukcyjnych z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych”.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jerzy Wróbel; Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak

Data nadania stopnia doktora: 23.06.2003 r.

 

Dr inż. Janusz Walkowiak, rozprawa doktorska pt. „Modyfikacja termiczna półwyrobów z polipropylenu a stabilność wymiarowa wyrobów formowanych w stanie stałym”.

Promotor: dr hab. inż. Józef Maćkiewicz, prof. UZ

Recenzenci: Dr hab. Jan Jurga, prof. PP; dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 03.07.2002 r.

 

Dr inż. Izabela Głazowska, rozprawa doktorska pt. „Badania nad poprawą skuteczności i trwałości modyfikacji brązów cynowych”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

Recenzenci: Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Górny; dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

Data nadania stopnia doktora: 08.11.2000 r.