Przewody otwarte przed 09.2019


Pracownicy jednostki


Mgr inż. Ewa Paradowska, rozprawa doktorska pt. „Technologia wytwarzania nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota jako podłoży czujników elektrochemicznych”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 03.07.2018 r.

Uchwała nr 361 Senatu UZ z dn. 24.11.2021 r.: Senat powołuje następujące komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim:

1. Z dyscypliny podstawowej inżynieria mechaniczna, w składzie:

1) prof. dr hab. inż. Adam Bydałek,

2) prof. dr hab. inż. Romuald Będziński,

3) dr hab. inż. Tomasz Klekiek, prof. UZ,

4) prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska - promotor;

2. Z dyscypliny dodatkowej pedagogika medialna, w składzie:

1) dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ,

2) dr hab. inż. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ,

3) prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska - promotor;

1. Z nowożytnego języka obcego (język angielski), w składzie:

1) dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ,

2) mgr Anna Przyjemska-Skarbucha,

3) prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska - promotor.

Uchwała nr 359 Senatu UZ z dn. 24.11.2021 r.: Senat wyznacza dwóch recenzentów w przewodzie doktorskim:

1) dr hab. inż. Jarosław Filipiak, prof. PWr - Politechnika Wrocławska,

2) dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz, prof. PG - Politechnika Gdańska.


Mgr inż. Marta Nycz, rozprawa doktorska pt. „Technologia wytwarzania kompozytowych podłoży czujników elektrochemicznych z nanocząsteczek srebra i nanorurek ditlenku tytanu”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 03.07.2018 r.

Uchwała nr 362 Senatu UZ z dn. 24.11.2021 r.: Senat powołuje następujące komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim:

1. Z dyscypliny podstawowej inżynieria mechaniczna, w składzie:

1) prof. dr hab. inż. Adam Bydałek,

2) prof. dr hab. inż. Romuald Będziński,

3) dr hab. inż. Tomasz Klekiek, prof. UZ,

4) prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska - promotor;

2. Z dyscypliny dodatkowej pedagogika medialna, w składzie:

1) dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ,

2) dr hab. inż. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ,

3) prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska - promotor;

1. Z nowożytnego języka obcego (język angielski), w składzie:

1) dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ,

2) mgr Anna Przyjemska-Skarbucha,

3) prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska - promotor.

Uchwała nr 360 Senatu UZ z dn. 24.11.2021 r.: Senat wyznacza dwóch recenzentów w przewodzie doktorskim:

1) dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. PG - Politechnika Gdańska,

2) dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.


Mgr inż. Kamil Leksycki, rozprawa doktorska pt. „Badanie wybranych wskaźników skrawalności i właściwości użytkowych materiałów stosowanych na wyroby medyczne”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 03.07.2018 r.

Uchwała nr 72 Senatu UZ z dn. 25.11.2020 r.: Senat powołuje następujące komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim:

1. Z dyscypliny podstawowej inżynieria mechaniczna, w składzie:

1) dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ,

2) dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ,

3) dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ,

4) prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein - promotor;

2. Z dyscypliny dodatkowej pedagogika medialna, w składzie:

1) dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ,

2) dr hab. inż. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ,

3) prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein - promotor;

1. Z nowożytnego języka obcego (język angielski), w składzie:

1) dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ,

2) mgr Agnieszka Florkowska,

3) prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein - promotor.

Uchwała nr 65 Senatu UZ z dn. 25.11.2020 r.: Senat wyznacza dwóch recenzentów w przewodzie doktorskim:

1) dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP - Politechnika Poznańska,

2) dr hab. inż. Witold Franciszek Habrat, prof. PR - Politechnika Rzeszowska.


Mgr Karol Dąbrowski, rozprawa doktorska pt. „Determinanty rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wybranej branży dla realizacji projektów innowacyjnych”.

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017 r.Osoby z zewnątrz i uczestnicy studiów doktoranckich


Mgr inż. Celina Kacprzak, rozprawa doktorska pt. „Planowanie trajektorii mobilnych robotów humanoidalnych z ograniczeniami na zmienne stanu”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Pająk

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.04.2019 r.


Mgr inż. Michał Rejek, rozprawa doktorska pt. „Analiza czynników wpływających na szczelność połączeń nierozłącznych układów chłodniczych".

Promotor: dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO (Uchwała nr 456 Senatu UZ z dn. 30.03.2022 r. - zmiana promotora z prof. dr hab. Grzegorz Królczyk)

Promotor pomocniczy: dr inż. Nikodem Wróbel (Uchwała nr 457 Senatu UZ z dn. 30.03.2022 r. - powołanie promotora pomocniczego)

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.03.2019 r.


Mgr inż. Roland Mrugalski, rozprawa doktorska pt. „Wybrane zagadnienia procesu wiercenia otworów w stopie aluminium AlSi10Mg(Cu) w warunkach zminimalizowanego smarowania z systemem dwukanałowym wierteł pełnowęglikowych".

Promotor: dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.03.2019 r.


Mgr inż. Arkadiusz Dudek, rozprawa doktorska pt. „Badanie i modelowanie polimerowych struktur kompozytowych na przykładzie barier przeciwpowodziowych”.

Promotor: dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ 

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.03.2019 r.


Mgr inż. Ociepa Michał, rozprawa doktorska pt. „Badanie stanu warstwy wierzchniej i właściwości tribologicznych elementów z utwardzonych stali proszkowych po procesie toczenia wykończeniowego ostrzami z regularnego azotku boru”.

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 02.10.2018 r.

Uchwała nr 466 Senatu UZ z dn. 30.03.2022 r.: Senat powołuje następujące komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim:

1. Z dyscypliny podstawowej inżynieria mechaniczna, w składzie:

1) prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein,

2) dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ,

3) dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ,

4) dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ - promotor;

2. Z dyscypliny dodatkowej pedagogika medialna, w składzie:

1) dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ,

2) dr hab. inż. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ,

3) dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ - promotor;

1. Z nowożytnego języka obcego (język rosyjski), w składzie:

1) prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein,

2) mgr Genowefa Rutkowski,

3) dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ - promotor;

Uchwała nr 459 Senatu UZ z dn. 30.03.2022 r.: Senat wyznacza dwóch recenzentów w przewodzie doktorskim:

1) prof. dr hab. inż. Wit Grzesik - Politechnika Opolska,

2) dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. PB - Politechnika Bydgoska.


Mgr inż. Skrzeszewska Małgorzata, rozprawa doktorska pt. „Model oceny efektywności działu utrzymania ruchu w aspekcie wdrożenia koncepcji Przemysł 4.0”.

Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr inż. Iwona Pająk 

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.05.2018 r.

Uchwała nr 48 Senatu UZ z dn. 30.10.2020 r.: Senat powołuje następujące komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim:

1. Z dyscypliny podstawowej inżynieria produkcji, w składzie:

1) dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ,

2) dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ,

3) prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki,

4) dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ;

2. Z dyscypliny dodatkowej pedagogika medialna, w składzie:

1) dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ,

2) dr hab. inż. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ,

3) dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ;

1. Z nowożytnego języka obcego (język angielski), w składzie:

1) prof. dr hab. Taras Nahirny,

2) mgr Anna Przyjemska-Skrabucha,

3) dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ.

Uchwała nr 47 Senatu UZ z dn. 30.10.2020 r.: Senat wyznacza dwóch recenzentów w przewodzie doktorskim:

1) dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL - Politechnika Lubelska w Lublinie,

2) dr hab. inż. Aleksander Gwiazda, prof. PŚ - Politechnika Śląska w Gliwicach.


Mgr inż. Tomasz Nalewa, rozprawa doktorska pt. „Analiza czynników wpływających na efektywność procesów montażu w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży motoryzacyjnej”.

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.09.2018 r.