Posiedzenia komisji doktorskich

Termin: 16.03.2022 r.

Dotyczy: 

mgra inż. Michała Rejka; rozprawa doktorska pt. „Analiza czynników wpływających na szczelność połączeń nierozłącznych układów chłodniczych". Przewód doktorski otwarty w dn. 27.03.2019 r.
Promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. PO.

Posiedzenie w sprawach:

Sprawa 1: rekomendacja Komisji Doktorskiej o zmianę promotora w przewodzie doktorskim mgra inż. Michała Rejka pt. „Analiza czynników wpływających na szczelność połączeń nierozłącznych układów chłodniczych”. Rekomendacja dotyczy zmiany promotora, Pana prof. dr hab. Grzegorza Królczyka na Panią dr hab. inż. Jolantę Królczyk, profesor Politechniki Opolskiej. 

Sprawa 2: rekomendacja Komisji Doktorskiej o powołanie Pana dr inż. Nikodema Wróbla na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra inż. Michała Rejka pt. „Analiza czynników wpływających na szczelność połączeń nierozłącznych układów chłodniczych”.