Pracownicy

KATEDRA BUDOWY MASZYN I BEZPIECZEŃSTWA

Kierownik katedry: dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ

Wykaz nauczycieli akademickich:

dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
dr inż. Joanna Cyganiuk
dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
dr inż. Andrzej Lasota
dr inż. Edward Tertel
dr inż. Janusz Walkowiak

KATEDRA INFORMATYKI I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI 

Kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

Wykaz nauczycieli akademickich:

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
dr inż. Paweł Bachman
dr inż. Marcin Chciuk
dr inż. Piotr Gawłowicz
doc. dr inż. Julian Jakubowski
dr inż. Iwona Pająk
dr inż. Grzegorz Pająk
dr inż. Marek Sałamaj
dr inż. Małgorzata Śliwa
dr Katarzyna Skrzypek
mgr Karol Dąbrowski
mgr inż. Hanna Łosyk


KATEDRA MATERIAŁOZNAWSTWA, TECHNOLOGII I EKSPLOATACJI MASZYN 

Kierownik katedry: dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ

Wykaz nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz
prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
dr inż. Krzysztof Adamczuk
dr inż. Kamil Leksycki
dr inż. Albert Lewandowski
dr inż. Mariusz Michalski
dr inż. Remigiusz Romankiewicz
dr inż. Paweł Schlafka


KATEDRA MECHANIKI I PROJEKTOWANIA MASZYN

Kierownik katedry: dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ

Wykaz nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. inż. Taras Nahirnyy
dr inż. Wojciech Babirecki
dr inż. Tomasz Belica
dr inż. Daniel Dębowski
dr inż. Jarosław Falicki
dr inż. Paweł Jurczak
dr inż. Renata Kasperska
dr inż. Roman Kielec
dr Andrzej Łączak
dr inż. Marek Malinowski
dr inż. Dariusz Michalski


KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I ERGONOMII 

Kierownik katedry dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ

Wykaz nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. inż. Edward Kowal
dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
dr inż. Remigiusz Aksentowicz
dr inż. Dariusz Królik
dr Grzegorz Dudarski
dr Maria Agnieszka Paszkowicz


LABORATORIUM INŻYNIERII MECHANICZNEJ 

Kierownik laboratorium dr inż. Albert Lewandowski

Wykaz pracowników inżynieryjno-technicznych Laboratorium:

dr inż. Jarosław Gniazdowski
mgr inż. Mirosław Adamczyk
mgr inż. Jacek Draganik
mgr inż. Robert Janowski
mgr inż. Alicja Romankiewicz
Mariusz Sawicki
mgr inż. Andrzej Słomski
mgr inż. Tomasz Smak
mgr inż. Natalia Szczotkarz
mgr inż. Zdzisław Wałęga
mgr inż. Zbigniew Węgrzyn
Piotr Zieliński