Prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

Pracownik badawczo-dydaktyczny

Stanowisko: Profesor

Pokój:  226-A10

Pełnione funkcje: 

Dane teleadresowe

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn
ul. prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

tel.: +48 68-3282947

e-mail:
a.dobrzanska-danikiewicz@iim.uz.zgora.pl
a.dobrzanska-danikiewicz@g.elearn.uz.zgora.pl
anna.dobrzanska.danikiewicz@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7335-5759

www:

Praca badawczo-naukowa

Dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna

Obszar zainteresowań naukowych: 

 • inżynieria materiałowa, 
 • nanotechnologia, 
 • inżynieria mechaniczna, 
 • bioinżynieria, 
 • budowa i eksploatacja maszyn, 
 • inżynieria powierzchni materiałów, 
 • systemy wspomagane komputerowo, 
 • nanomateriały, 
 • biomateriały, 
 • technologie laserowe, 
 • inżynieria produkcji, 
 • zarządzanie wiedzą, 
 • zarządzanie technologią, 
 • zarządzanie operacyjne, 
 • zarządzanie projektem

Wykaz publikacji

Profile autora:

Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13609784000

Publons
https://publons.com/researcher/2220981/anna-d-dobrzanska-danikiewi/publications/ 

Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2iHkZjgAAAAJ&view_op=list_works&pagesize=100 

Praca dydaktyczna

Specjalizacja dydaktyczna

 • nauka o materiałach, 
 • inżynieria materiałowa, 
 • inżynieria powierzchni materiałów, 
 • systemy wspomagane komputerowo, 
 • inżynieria produkcji, 
 • zarządzanie wiedzą, 
 • zarządzanie technologią, 
 • zarządzanie operacyjne, 
 • zarządzanie projektem

Tematyka prowadzonych prac dyplomowych

 • nauka o materiałach, 
 • inżynieria materiałowa, 
 • inżynieria powierzchni materiałów, 
 • systemy wspomagane komputerowo, 
 • inżynieria produkcji, 
 • zarządzanie wiedzą, 
 • zarządzanie technologią, 
 • zarządzanie operacyjne, 
 • zarządzanie projektem

Plan zajęć