Publikacje naukowe studentów

Istnieje możliwość publikacji prac naukowych studentów w formie rozdziałów w monografiach naukowych.Kontakt:
Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
Instytut Inżynierii Mechanicznej / A-11 (Kampus: A)
Pokój: 205
Telefon: 68 328 26 85
e-mail: J.Patalas@iim.uz.zgora.pl
Kontakt:
dr inż. Paweł Bachman
Instytut Inżynierii Mechanicznej / A-10 (Kampus: A)
Pokój: 215
Telefon: 68 328 22 00
e-mail: P.Bachman@iim.uz.zgora.plKontakt:
dr inż. Tomasz Belica
Instytut Inżynierii Mechanicznej / A-10 (Kampus: A)
Pokój: 305
Telefon: 68 328 2264
e-mail: T.Belica@iim.uz.zgora.pl