Komisje i zespoły

Skład Komisji ds. Rozwoju Naukowego:

Prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

Dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ


Skład Komisji ds. Ewaluacji: 

Dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ

Dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ

Dr inż. Katarzyna Arkusz


Zespół ds. Nadania Stopnia Doktora:

Prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

Dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ