Rozprawy Doktorskie

Mgr inż. Michał Ociepa

Temat: „Badanie stanu warstwy wierzchniej i właściwości tribologicznych elementów z utwardzonych stali proszkowych po procesie toczenia wykończeniowego ostrzami z regularnego azotku boru

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ 

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik - Em. prof. zw. Politechniki Opolskiej
  • Dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. PBŚ - Politechnika Bydgoska


Pliki do pobrania:


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 7 lipca 2022 r., godz. 10.00, Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 4, aula 044, bud. A-10 Uniwersytetu Zielonogórskiego.




Mgr inż. Ewa Paradowska

Temat: „Technologia wytwarzania nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota jako podłoży czujników elektrochemicznych

Promotor: Prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska 

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Jarosław Filipiak, prof. PWr - Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
  • Dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz, prof. PG - Zakład Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Politechnika Gdańska


Pliki do pobrania:


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 23 czerwca 2022 r., godz. 11.00, Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 4, aula 044, bud. A-10 Uniwersytetu Zielonogórskiego.