Seminaria Instytutu Inżynierii Mechanicznej

Semestr letni 2021/2022

Termin Tytuł wystąpienia Prelegent

22.06.2022

godz. 9:15-10.00

Analiza wielkości nanocząstek zastosowanych w metodzie zminimalizowanego smarowania podczas obróbki stopu tytanu i niklu.

Mgr inż. Natalia Szczotkarz - słuchacz szkoły doktorskiej

Dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ - promotor
Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

18.05.2022

godz. 9:15-10.00

Wykorzystanie narzędzi rzeczywistości rozszerzonej do usprawnienia zarządzania procesami produkcyjnymi.

Mgr inż. Andrzej Szajna - doktorant

Dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ - promotor
Katedra Inżynierii Produkcji i Transportu
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

23.03.2022 

godz. 9:15-10:00

Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkcyjnych za pomocą analizy wielokryterialnej.

Mgr inż. Hanna Łosyk - doktorantka

Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ - promotor
Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

23.02.2022

godz. 9:15-10:00

(on-line)

Badanie stanu warstwy wierzchniej i właściwości tribologicznych elementów z utwardzonych stali proszkowych po procesie toczenia wykończeniowego ostrzami z regularnego azotku boru.

Link do spotkania: 
https://meet.google.com/amm-jkkx-qhk

Mgr inż. Michał Ociepa - doktorant

Dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ - promotor
Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

 

Semestr zimowy 2021/2022

Termin Tytuł wystąpienia Prelegent

09.02.2022

godz. 9:15

Wpływ rozdrobnienia frakcji organicznej na efektywność fermentacji metanowej.
Link do spotkania:
 https://meet.google.com/hdk-omsx-qnd

Dr Dariusz Królik

Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

19.01.2021 

godz. 9:15

Warunki eksploatacji maszyn i ich nowoczesność jako determinanty jakości produkowanych wyrobów

Link do spotkania:
https://meet.google.com/srm-oraw-pmh

Mgr inż. Krzysztof Mielczarek
Politechnika Częstochowska

19.01.2021 

godz. 10:00

Zjawiska powierzchniowe zachodzące podczas żłobienia plazmowego stali niestopowych
Link do spotkania:
https://meet.google.com/jyp-xfdw-txq?hs=122&authuser=0

Dr inż. Mariusz Michalski
Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

12.01.2022

godz. 9:15-10:00

Zjawiska powierzchniowe zachodzące podczas żłobienia plazmowego stali niestopowych.

Dr inż. Mariusz Michalski

Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

08.12.2021

godz. 9:15-10:00 

- ze względu na zagrożenie epidemiologiczne seminarium przełożone zostało na termin późniejszy

Druk 3D - wyzwanie współczesnego przemysłu. 

Dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ;
Dr inż. Edward Tertel

Katedra Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa

17.11.2021

godz. 9:15

Analiza czynników wpływających na efektywność procesów montażu w przedsiębiorstwach produkcyjnych o niskim poziomie automatyzacji

Link do spotkania:
 https://meet.google.com/gkk-uxzm-qfr

Mgr inż. Tomasz Nalewa

12.10.2021

godz. 9:15-10:00

Planowanie trajektorii humanoidalnego manipulatora realizującego procesy pomocnicze w środowisku przemysłowym.


Dr inż. Iwona Pająk;
Dr inż. Grzegorz Pająk

Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

22.09.2021

godz. 9:15-10:00

Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkcyjnych za pomocą analizy wielokryterialnej.


Mgr inż. Hanna Łysok

Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

Semestr letni 2020/2021

Dane Tytuł Prelegent

07.07.2021

godz. 10:00

Zjawiska powierzchniowe zachodzące podczas żłobienia plazmowego stali niestopowych

Link do spotkania:
https://meet.google.com/ugu-hyfi-ayu


Dr inż. Mariusz Michalski

Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

07.07.2021

godz. 9:15

Ekonomiczne i społeczne konsekwencje niskiej jakości ergonomicznej środowiska pracy (wybrane aspekty).

Link do spotkania:

Dr Maria Paszkowicz

Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

09.06.2021

godz. 10:00


Projektowanie wybranych optymalnych topologii 2D konstrukcji w prostym i złożonym stanie obciążeń

Link do spotkania:

Dr inż. Marek Malinowski

Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn

09.06.2021

godz. 9:15

Badania i optymalizacja konstrukcji kasku jeździeckiego o strukturze wielowarstwowej opartej na rdzeniu wykonanym z metamateriału.

Link do spotkania:
https://meet.google.com/khs-cgtd-ayr

Mgr inż. Natalia Bińczak 

Katedra Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa

12.05.2021

godz. 9:30

Zastosowanie wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych do badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej i automotive.

Link do spotkania:
https://meet.google.com/jaa-zham-oed

Mgr Karol Dąbrowski

Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji


Rok 2019

Dane Tytuł Prelegent

13.11.2019

godz. 10.00

Zjawiska inercyjne i falowe w układach obciążonych impulsowo

Spotkanie: Sala Rady Wydziału, pokój: A-10/244

Dr inż. Tomasz Klekiel

11.12.2019

godz. 10.00

Model oceny efektywności działu utrzymania ruchu w aspekcie wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0

Spotkanie: Sala Rady Wydziału, pokój: A-10/244

Mgr inż. Małgorzata Skrzeszewska

06.03.2019

godz. 13:15

Modelowanie zespoleń złamań żuchwy w obrębie wyrostka kłykciowego

Spotkanie: Sala Rady Wydziału, pokój: A-10/244

Dr inż. Jacek Świniarski

Politechnika Łódzka, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

16.04.2019

godz. 9.30

Seminarium wydziałowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego.

Wpływ wybranych parametrów diagnostycznych maszyn na jakość obróbki wysokociśnieniowych odlewów aluminiowych w przemyśle motoryzacyjnym

Spotkanie: Sala Rady Wydziału, pokój: A-10/244

Mgr inż. Witold Nawrocki 

10.04.2019

godz. 10.30

Seminarium wydziałowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego.

Planowanie trajektorii manipulatora mobilnego

Spotkanie: Sala Rady Wydziału, pokój: A-10/244

Mgr inż. Celina Kacprzak

Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji


Rok 2018

Dane Tytuł Prelegent

06.06.2018

godz. 10.0

Analiza czynników wpływających na efektywność procesów montażu w przedsiębiorstwach produkcyjnych o niskim poziomie automatyzacji

Spotkanie: Sala Rady Wydziału, pokój: A-10/244

Mgr inż. Tomasz Nalewy

21.03.2018

godz. 10.00

Opracowanie technologii przyrostowej selektywnego spiekania laserowego elementów porowatych powierzchniowo i objętościowo

Spotkanie: Sala Rady Wydziału, pokój: A-10/244

Mgr inż. Magdalena Karska

07.03.2018

godz. 10.00

Model wyboru kooperantów do realizacji projektów innowacyjnych w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej i automotive

Spotkanie: Sala Rady Wydziału, pokój: A-10/244

Mgr inż. Katarzyna Skrzypek

27.02.2018

godz. 9.00

Seminarium wydziałowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego.

Wykorzystanie narzędzi rzeczywistości rozszerzonej  do usprawnienia zarządzania procesami produkcyjnymi

Spotkanie: Sala Rady Wydziału, pokój: A-10/244

Mgr inż. Andrzej Szajna