Seminaria - Przemysł

2022.03.24-25

W dniach 24-25.03.2022 Instytut Inżynierii Mechanicznej UZ zorganizował warsztaty w ramach projektu „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu  - Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce” realizowanego we współpracy z BTU Cottbus-Senftenberg i Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z Gorzowie Wielkopolskim. Warsztaty zostały zorganizowane w wyniku realizacji projektu transgranicznego Interreg V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. W wydarzeniu wzięło udział blisko 40 pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli przemysłu z Polski i Niemiec. W trakcie warsztatów pracownicy Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ przedstawili przykłady projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach badań własnych i we współpracy z przedstawicielami przemysłu.


Archiwalne


Rok 2020

Prelegent: dr inż. Krzysztof Hodor; przedstawiciel firmy NETZSCH Group.
Temat: „Charakterystyka metali przy użyciu analiz termicznych”.
27 lutego 2020 r., godz. 11.00, sala nr 312, budynek A-11.

Przedstawiciele włoskiej firmy "SAB Aerospace". Firma zajmuje się projektowaniem i budową satelitów. Z działalnością firmy można zapoznać się na stronie: www.sabaerospace.it. W Zielonej Górze otwiera swój kolejny oddział B+R. Posiada już oddziały w Czechach i Słowacji. Spotkanie poświęcone będzie przedstawieniem możliwości: współpracy badawczej oraz kariery zawodowej.
15 stycznia 2020 r., godz. 9.30 - 11.30, sala 302, budynek A-2.


Rok 2019

Przedstawiciele firmy Lenso Sp z o.o.
Temat: „Skaner 3D ATOS w Kontroli Jakości i Inżynierii Odwrotnej”.
27 listopada 2019, godz. 9.00, sala H244, budynek A-10.

W związku z realizacją projektu RID - Regionalna Inicjatywa Doskonałości, zapraszamy Państwa na seminarium na temat: „Zastosowanie i możliwości mikroskopu Konfokalnego (ang. 3D Laser Scanning Confocal Microscope)”.
25 wrzesień 2019 r., godz. 10.00, sala 244, budynek A-10.

Prelegent: mgr inż. Marek Jakimowicza, przedstawiciel firmy Kohl Group Polska.
Temat: „Metody doskonalenia procesów produkcyjnych w produkcji na zamówienie dla przedsiębiorstw z branży metalowej”
15 kwiecień 2019 r. godz. 13.00, sala Rady Wydziału nr 244, budynek A-10