Dyscypliny

Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
posada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie:

Budowa i Eksploatacja Maszyn

Inżynieria Produkcji


Budowa i Eksploatacja Maszyn

Komisja ds. Wszczynania Przewodów w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

Przewodniczący Komisji:

Prof. dr hab. inż. Eugene FELDSHTEIN

  1. Tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn
  2. Dokumenty do pobrania
  3. Komisja ds. Wszczynania Przewodów w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn
  4. Lista Członków Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Mechanicznego w dyscyplinie Budowa I Eksploatacja Maszyn


Inżynieria Produkcji

Komisja ds. Wszczynania Przewodów w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyplinie Inżynieria Produkcji

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. inż. Roman STRYJSKI, prof. UZ

  1. Tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyplinie Inżynieria Produkcji
  2. Dokumenty do pobrania
  3. Komisja ds. Wszczynania Przewodów w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyplinie Inżynieria Produkcji
  4. Lista Członków Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Mechanicznego w dyscyplinie Inżynieria Produkcji