Władze

DYREKTOR INSTYTUTU INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej
Wydział Mechaniczny A-10 (Kampus: A)
Pokój: 245/A10
Telefon: 68 328 26 85
e-mail: J.Patalas-Maliszewska@iim.uz.zgora.pl 


Z-CY DYREKTORA INSTYTUTU INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Dr inż. Daniel Dębowski
Z-ca dyrektora Instytutu
Wydział Mechaniczny A-11
Pokój: 307/A11
Telefon: 789 441 538 , 68 328 23 65
e-mail: D.Debowski@iim.uz.zgora.pl


Dr inż. Tomasz Belica
Z-ca dyrektora Instytutu
Wydział Mechaniczny
Pokój: 305/A-11
Telefon: 683282264
e-mail: T.Belica@iim.uz.zgora.pl