Przemysł

Koordynator

mgr inż. Karol Dąbrowski
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
e-mail: K.Dabrowski@iim.uz.zgora.pl 
Wydarzenia:

 

2021.11

W auli Wydziału Mechanicznego odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy JKB z Czerwieńska ze studentami i pracownikami IIM. Przedstawione na nim zostały możliwości odbywania staży, praktyk oraz zatrudnienia w branży e-commerce. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje nawiązaniem bliższej współpracy, a nasi studenci zdobędą nowe możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia po skończeniu nauki. 

  

w dniu 17.11.2021 Studenci studiów dziennych I roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji w ramach zajęć Wprowadzenie do inżynierii produkcji prowadzonych przez dr hab. inż. Sławomira Kłosa, prof. UZ,  Odbyli wizytę studyjną w zakładach Lumel S.A, i Lumel Alucast sp. z o.o. W trakcie wizyty studenci zapoznali się z procesami realizowanymi w zakładach (procesy metalurgiczne, obróbka skrawaniem, procesy kontroli jakości, montaż elementów elektronicznych).

Bardzo dziękujemy Zarządowi i pracownikom firmy Lumel za organizację wizyty i miłe przyjęcie oraz bardzo interesujące przedstawienie procesów technologicznych.

 


2021.06

Jeśli szukasz miejsca na zdobycie wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zawodzie – wybierz Lumel S.A. Właśnie zakończyłam tam praktyki i z pewnością mogę polecić to miejsce innym. Czy było łatwo? Nie. W Lumelu stawia się na rozwój. Uczysz się na własnych błędach, przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Liczą się twoje pomysły, kreatywność, jak również wiedza. Codziennie stajesz przed nowymi wyzwaniami, przedstawiasz swoje koncepcje i dowiadujesz się, gdzie popełniłeś błędy. To tu ukształtujesz swoją przyszłość, zwłaszcza że czerpiesz umiejętności od specjalistów. Nic nie dzieje się bez powodu, każde zadanie ukazane jest w łańcuchu przyczynowo - skutkowym ze wskazaniem dokąd powinno zmierzać twoje myślenie. Dzięki tym praktykom ugruntowałam swoją wiedzę i nabyłam nowe umiejętności. Dodatkowo współpraca z zakładem została dostosowana godzinowo do moich możliwości, co pozwoliło mi pogodzić w czasie pracę, praktykę i naukę. 
pozdrawiam
Emilia Podgórska
41BHP-IBP-NP


2021.06

Realizacja prac badawczo-rozwojowych na rzecz Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

2021-22

Dwoje studentów BHP wykonuje badania do swoich prac dyplomowych

2021.06.10

Spotkanie dotyczące współpracy z firmą, organizacji staży i praktyk

Przedstawiciel IIM: Paweł Bachman
Przykładowe projekty realizowane w IIM:


DACH – METAL Producent Pokryć Dachowych, Lipno
Przeprowadzenie badań w ramach opracowanej w ramach projektu linii technologicznej do ciecia blachy z kręgu oraz linii do profilowania blachy na pokrycia dachowe i opracowanie nowego arkusza pokrycia dachowego z blachy na rąbek.

Centrum projektowo-badawczo-produkcyjne inżynierii medycznej i stomatologicznej ASKLEPIOS Sp. z o.o.
Etap IMSKAPROD, realizowany jako prace rozwojowe, w ramach projektu IMSKARECH - Innowacyjne indywidualne implanto-skafoldy stomatologiczne i szczękowo-twarzowe wytwarzane z wykorzystaniem metod komputerowo wspomaganego projektowania materiałowego i selektywnego spiekania laserowego.

Lumel SA
Zintegrowany system inteligentnego nadzoru produkcji dla potrzeb Industry 4.0.

Marba Sp. z o.o., sp. k, Zielona Góra
Badanie i dobór optymalnego składu chemicznego i postaci ekologicznego płynu do naczyń oraz sposobu jego dostarczania do klienta.

Gedia Poland sp. zo.o. z siedzibą w Nowej Soli
Badanie przyczepności pianek na częściach metalowych.

SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. Rzeszów
Opracowanie opinii o innowacyjności dot. Zastosowania technologii opartej na kalandrowaniu poliolefiny w segmencie produktów Sings&Display.

Malwa Tea Fabisiak W., Lubiszyn
Opracowanie opinii o innowacyjnych produktach firmy Malwa Tea Fabisiak W.