Warianty współpracy

Instytut Inżynierii Mechanicznej prowadzi współpracę w następujących formach:

Dydaktyka

  • Współudział podmiotów zewnętrznych w procesie dydaktycznym w tym wypożyczanie wyposażenia, licencje oprogramowania itp.,
  • Organizacja praktyk dla studentów i prowadzenie badań w ramach prac dyplomowych w zakładach partnerskich,
  • Wspieranie procesu dydaktycznego szkół w ramach projektów i zajęć otwartych w IIM,
  • Wymiana studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

Nauka

  •  Wspólne projekty i badania naukowe,
  • Wykonywanie ekspertyz dotyczących innowacyjności,
  • Staże pracowników IIM w przedsiębiorstwach.

Wzajemna promocja

  • Promocja i dbanie o wizerunek IIM i podmiotów współpracujących wśród studentów i pracowników firm oraz na stronach internetowych i  w mediach społecznościowych partnerów, 
  • Umieszczanie informacji o wspólnych przedsięwzięciach w mediach.

Współpraca Instytutu Inżynierii Mechanicznej z podmiotami zewnętrznymi odbywa się na podstawie Listu Intencyjnego podpisywanego przez rektora UZ oraz przedstawiciela firmy. Aktualnie IIM współpracuje z ponad 100 firmami.

Zapraszamy do współpracy.